SAIKANG Manual Homecare Bed 手動家用型病床

SAIKANG 手動家用型病床具有背部調節、膝部調節及獨立輪鎖,能滿足一般用者需要。